tlakova injektaz airless technologii pro ochranu dreva

Tlaková ochrana airless technologií


Airless technologií se přípravek dostane nejen na ošetřovaný povrch, ale i do výletových otvorů, prasklin a mezer ve dřevě či špatně přístupných míst (pozednice, hřebenový trám apod.). Tento způsob aplikace je efektivnější a účinnější než pouhý nátěr či nízkotlaký postřikovač a provádí se 2x. Povrch je třeba kontrolovat, aby byl celistvý bez prasklin vzniklých v budoucnu vysoušením dřeva a případně obnovit hloubkovou ochranou dřeva - tlakovou  injektáží.

 

 

 

Tlaková injektáž

tlakova injektaz ochrana dreva
Tlaková
injektáž se aplikuje všude tam, kde došlo k hloubkovému napadení dřevokazným hmyzem, například larvou tesaříka krovového, v místech se zvýšenou vlhkostí dřeva, např. zhlaví stropních trámů a v místech, kde není možné povrchové ošetření (např.: lazura, lak, apod.).

tlakova injektaz ochrana dreva 2