Posudková činnost

 

ochrana a ošetření a krovů Posudková činnost Zdeněk Ettler
Posudkovou činnost pro nás zajišťuje Pan Zdeněk Ettler, který má v daném oboru více jak dvacetiletou praxi. Hodnocení zdravotního stavu prvků dřevěných konstrukcí se provádí podle pokynů pro hodnocení staveních konstrukcí, tj. vizuálním posouzením podle vzhledu, barvy, deformace, narušení povrchu dřevěných konstrukcí dle záseku kladívkem, charakteristiky vrypu, třísek, výletových otvorů a rozsahu larválních chodeb dřevokazného hmyzu a ostatních biologických znehodnocujících činitelů. Hodnocení se provádí v souladu se zněním ČSN 49 0600 a 49 0615. Biologický průzkum dřevěných konstrukcí zahrnuje zjišťování druhu a rozsahu napadení dřevěných konstrukcí biotickými škůdci. Musí být vždy součástí stavebně technického průzkumu jednotlivých dřevěných konstrukcí. ochrana a ošetření a krovů Posudková činnost Zdeněk Ettler
Vzhledem ke své specifické a odborné stránce může být zajišťován odděleně nebo úplně samostatně. Součástí posudku je sanační návrh, který obsahuje popis již nefunkčních částí prvků dřevěných konstrukcí, které je nutno vyměnit a postup sanačních prací. Na vyžádání je zpracován předběžný rozpočet sanačních prací.