Historie firmy


Firma založena r. 1992 p. Zdeňkem Ettlerem.

V počátku se činnost firmy soustředila pouze na čištění a ošetření dřevěných ochrana a ošetření a krovů věž Baziliky sv. Prokopa v Třebíči

konstrukcí (převážně krovů) proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu.

V roce 1993 firma rozšířila svoji činnost o protipožární ošetření jak dřevěných, tak ocelových konstrukcí.

Od roku 1995 provádí odborné průzkumy a posudky zdravotního stavu dřevěných konstrukcí z hlediska napadení dřeva biotickými škůdci a navrhuje potřebná sanační opatření.


Realizaci sanačních opatření zajišťují proškolení pracovníci.

V letech 1992 – 2012 zrealizovala firma 730 zakázek v ochraně dřeva a 102 protipožárních ošetření konstrukcí.


ochrana a ošetření a krovů půda

V roce 2013 pan Zdeněk Ettler odešel do zaslouženého důchodu a firmu převzala paní Pavla Popová.
Nadále však zůstává ve spolupráci s panem Ettlerem, který pro firmu vykonává posudkovou a poradenskou činnost.